مدرسه اینفو
هدایت تحصیلی دانش آموزان نهم

تعریف انتخاب رشته نهم

انتخاب رشته فرایندی است که طی آن با ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموز کمک می شود که طبق استعداد هوش و توانایی و علاقه بهترین رشته را برای ادامه تحصیل و تحصیلات دانشگاهی انتخاب کند.

 

اهداف انتخاب رشته نهم

 • شناسایی استعداد توانایی علاقه و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان
 • کمک به انتخاب آگاهانه و بهترین انتخاب
 • کمک به هدایت متوازن دانش اموزان به شاخه ها و رشته های تحصیلی بر اساس سیاست های ابلاغی کشور

 

زمان انتخاب رشته نهم

بعد از امتحانات دی ماه و در طول نیم سال دوم کلاس نهم

 

عواقب انتخاب رشته نادرست

 • بی انگیزه بودن نسبت به درس و ادامه تحصیل
 • عدم تمرکز در درس و افت تحصیلی
 • بی هدفی و سردرگمی
 • ناامیدی ازآینده و و افسردگی
 • روی آوردن به انحرافات مانند اعتیاد و گذران اوقات نادرست
 • هدر دادن سرمایه و زمان
 • لذت نبردن از دوران تحصیل
 • ایجاد بار اضافی برای جامعه

 

جمع بندی عوامل اساسی تاثیرگذار بر انتخاب رشته پایه نهم

 • نمرات کسب شده در دوران متوسطه اول(راهنمایی)
 • آزمون استعداد(هوش)
 • آزمون رغبت
 • نظر دبیران
 • نظر دانش آموزان
 • نظر والدین
 • نظر مشاور

 

نحوه انجام هدایت تحصیلی

دانش آموزان پایه نهم باید از طریق سایت hamgam.medu.ir ، با در دست داشتن کد ملی و رمز ورود همگام خود وارد صفحه شخصی خود شوند و فرم هدایت تحصیلی خود را تکمیل نمایند .

 

مراحل انجام هدایت تحصیلی

۱) ورود به سایت hamgam.medu.ir

۲) وارد کردن رمز ورود همگام و کد ملی دانش آموز

۳) ورود به قسمت هدایت تحصیلی

۴) پر کردن فرم هدایت تحصیلی

۵) دریافت رسید نهایی فرم هدایت تحصیلی

 

ورود به سایت هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم