مدرسه اینفو
سفارش کتاب های درسی

تقویم زمانی و شیوه سفارش کتاب های درسی دانش‌آموزان تمامی دوره های تحصیلی

ثبت سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تمامی دوره های تحصیلی از طریق سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com  و برابر جدول تقویم زمانی زیر انجام می شود.

لازم است مدارس ضمن اطلاع رسانی به دانش‌آموزان به شرح جدول تقویم زمانی زیر نسبت به ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بر فرض قبولی دانش‌آموز در سال تحصیلی جاری اقدام نمایند. در صورت عدم موفقیت دانش آموز در پایه فعلی در زمان اصلاح سفارش امکان تغییر پایه وجود خواهد داشت.


تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی

عنوان فعالیت دوره تحصیلی شروع پایان
ثبت سفارش گروهی و انفرادی آمادگی تکمیلی (پیش دبستانی استثنایی)

پایه دوم تا ششم دوره ابتدایی (عادی و استثنایی)

پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه

پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای استثنایی

پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه (نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش)

پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استنثایی

۹۹/۱/۲۴ ۹۹/۳/۲۳
آمادگی مقدماتی (پیش دبستانی استثنایی)

پایه اول دوره ابتدایی (عادی و استثنایی)

۹۹/۴/۸ ۹۹/۶/۹
پایه هفتم دوره اول متوسطه

پایه هفتم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای استثنایی

پایه دهم دوره دوم متوسطه

پایه دهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استثنایی

۹۹/۴/۸ ۹۹/۶/۱۵
اصلاح سفارش تمامی دوره های تحصیلی ۹۹/۴/۱۷ ۹۹/۶/۳۱
توزیع استان به منطقه تمامی دوره های تحصیلی ۹۹/۲/۱ ۹۹/۶/۳۱
توزیع منطقه به مدرسه تمامی دوره های تحصیلی استثنایی ۹۹/۵/۲۵ ۹۹/۵/۳۱
دوره ابتدایی ۹۹/۶/۱ ۹۹/۶/۱۳
دوره اول متوسطه ۹۹/۵/۲۵ ۹۹/۶/۱۵
دوره دوم متوسطه نظری ۹۹/۶/۱ ۹۹/۶/۱۹
دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش ۹۹/۶/۱ ۹۹/۶/۲۵
توزیع مدرسه به دانش‌آموز تمامی دوره های تحصیلی ۹۹/۶/۱۰ ۹۹/۷/۱

 

شیوه ثبت نام و ثبت سفارش خرید کتاب درسی

  • دانش‌آموزان و اولیاء آنان، در صورت تمایل می توانند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند و برای ورود به سامانه کد ملی دانش‌آموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش‌آموز، “رمز عبور” ورود به سامانه می باشد.
  • کتاب های درسی دانش‌آموزان دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه دوم شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش، رشته معارف اسلامی و کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش‌آموزان استعدادهای درخشان، از طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش دانش‌آموز قید شده است، توزیع می شود.

 

سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی :: بخش ثبت سفارش مخصوص دانش آموزان

 

سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی :: بخش ثبت سفارش مخصوص مدیران