مدرسه اینفو
سازمان سنجش آموزش کشور

معرفی سازمان سنجش آموزش کشور

وزارت علوم و آموزش عالى وقت به‌منظور حل مسئله گزینش دانشجو، مرکز آزمون‌شناسی را در بهمن‌ماه ۱۳۴۷ تأسیس نمود تا با همکاری دانشگاه‌ها، مقررات ورود به آموزش عالى را تدوین و اجرا نماید.
با افزایش تعداد متقاضیان ورود به آموزش عالى و گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى، وجود تشکیلات وسیع‌تری با شرح وظایف مشخص براى گزینش دانشجو ضرورى می‌نمود، لذا در بهمن‌ماه سال ۱۳۵۴ تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با سه حوزه معاونت فنى و پژوهشی، اجرایی و نظارت بر امور دانشگاه‌ها به تصویب رسید و با همین تشکیلات تا سال ۱۳۶۰ به کار خود ادامه داد.
در سال ۱۳۶۰ بر اساس طرح ادغام سازمان‌های وابسته به وزارتخانه، سازمان سنجش آموزش کشور منحل و وظایف آن به اداره کل گزینش دانشجو در حوزه معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری واگذار شد.
با توجه به حجم فعالیت‌های تحقیقاتى و اجرایی به‌ویژه درزمینه پذیرش و گزینش دانشجو، افزایش تعداد داوطلبان ورود به نظام آموزش عالى و حساسیت بیش‌ازپیش مراحل مختلف امر گزینش دانشجو، در فروردین‌ماه سال ۱۳۶۸، تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با سه معاونت اجرایی، فنى و پژوهشی و گزینش به تصویب سازمان امور ادارى و استخدامى رسید و در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۳۶۸، شرح وظایف و پست‌های مصوب سازمان ابلاغ شد.
مجدداً با توجه به گستردگی کمى و کیفى وظایف سازمان و با اندک تغییراتی در تشکیلات با هدف کیفی‌تر نمودن ترکیب نیروی انسانی و افزایش پست‌های پژوهشی و کارشناسی، تشکیلات سازمان سنجش آموزش کشور با سه معاونت اجرایی، معاونت فنى و آماری و معاونت تحقیقات آزمون و ارزیابی آموزشی، به‌موجب تبصره ۲ ماده ۸ قانون استخدام کشوری در بهمن‌ماه ۱۳۷۸ به تأیید سازمان امور ادارى و استخدامى کشور رسید

اهداف و وظایف سازمان سنجش آموزش کشور

• استقرار نظام کارآمد در امر سنجش آموزش
• فراهم آوردن امکانات شناسایی و شناساندن استعدادهای درخشان کشور در زمینه‌های مختلف و مشارکت در تشویق و حمایت آن‌ها
• سنجش و اندازه‌گیری و ارزیابی دانش داوطلبان ورود به آموزش عالی کشور و سطوح مختلف آموزشی
• انتخاب و معرفی شایسته‌ترین افراد برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور
• برگزاری کلیه آزمون‌های ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به‌صورت مستقیم و یا با نظارت سازمان
• انجام امور مربوط به تعیین شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو با توجه به طرح‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌های آموزشی کشور
• بررسی و ارائه روش‌های مناسب اندازه‌گیری برای سنجش آمادگی داوطلبان و پیشرفت تحصیلی و علمی دانش‌آموزان و دانشجویان
• انجام پژوهش‌های لازم برای شناخت و فراهم آوردن روش‌های علمی برای سنجش آموزش
• برگزاری آزمون‌های موردنیاز برای سازمان‌های دولتی و غیردولتی برابر ضوابط موردنظر
• تهیه و تدوین، چاپ و انتشار کتب و مجلات موردنیاز داوطلبان ورود به آموزش عالی بر اساس نتایج تحقیقات انجام‌شده
• برقراری ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها، وزارت آموزش‌وپرورش و سایر نهادها به‌منظور هماهنگی در انجام بهینه امور و برنامه‌های گزینش دانشجو
• مشارکت در امر پذیرش دانشجو براى دانشگاه‌ها از میان علاقه‌مندان و داوطلبان غیر ایرانی در چارچوب سیاست‌های فرهنگی دولت
• برگزاری مسابقات علمی دانشجویان در رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی (المپیاد علمی) در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
• ارائه خدمات مشورتی برای کاربرد مؤثر روش‌ها و وسایل اندازه‌گیری آموزش _ کمک به واحدهای آموزشی براى ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی متمرکز و بهره‌گیری از آن در طرح‌ها و برنامه‌های تحقیقاتی
• تحقیق درزمینهٔ اندازه‌گیری، سنجش دانش عمومی، معلومات و سایر توانائی‌های فردی به‌منظور پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و کارایی اجتماعی آنان
• ایجاد روابط علمی و پژوهشی با متخصصان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
• برقراری ارتباط و تبادل‌نظر با مراکز علمی، تحقیقاتی خارج از کشور که وظایفی مشابه س
• مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز درزمینه اندازه‌گیری و ارزیابی آموزشی
• بررسی صلاحیت‌های عمومی داوطلبان ورود به آموزش عالی بر اساس آئین‌نامه‌ها و ضوابط مصوب مراجع ذی‌صلاح

 

ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور