مدرسه اینفو
درخواست ارزیابی و رتبه بندی مدرسه

در فرآیند ارزیابی، دانش‌آموز و خانواده‌اش یکی از منابع اطلاعاتی مدرسه است. ارزیابی عملکرد مدرسه توسط آن‌ها به اعتماد عمومی و شفافیت و پاسخگویی به برنامه‌ها منجر می‌شود. همچنین استفاده از نظرات والدین در سنجش کیفیت ارائه خدمات می‌تواند استانداردهای موجود مدارس را اصلاح کند یا آن‌ها را توسعه و ارتقا دهد. توجه به نظر والدین و استفاده از سرمایه‌های اجتماعی و فکری آن‌ها به مؤسسات آموزشی در پاسخگویی به ضرورت‌ها و نیازهای همه‌جانبه اجتماع ازجمله کاهش روزافزون بودجه، پایین بودن سطح دانش و مهارت دانش‌آموختگان و پافشاری مردم و دولت‌ها برای بازسازی یا بهسازی نظام آموزشی کمک شایانی می‌کند.

 

انواع بسته های ارزیابی:

 

۱) بسته ی ارزیابی اجمالی

در این بسته، ۱۰ مولفه ی اصلی عملکرد مدارس، مطابق با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به‌صورت کلی مورد ارزیابی والدین و دانش آموزان قرار خواهد گرفت. این ارزیابی برای تمامی کاربران سایت در دسترس بوده و نمایش داده خواهد شد.

این بسته به‌صورت کاملا رایگان در اختیار مدیران مدارس قرار داده می شود.

خرید بسته ی ارزیابی اجمالی (خدمت رایگان)

 

۲) بسته ی ارزیابی تفصیلی

در این بسته، تمامی ۱۰ مولفه ی اصلی عملکرد مدارس، مطابق با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به‌صورت جزئی (هر مولفه همراه با ۶ شاخص جزئی و تخصصی مربوط به همان مولفه) مورد ارزیابی والدین و دانش آموزان قرار خواهد گرفت. این ارزیابی برای کاربران همان مدرسه قابل دسترسی بوده و تمامی اطلاعات فقط به مدیر مدرسه و همچنین کاربران ویژه سایت نمایش داده خواهد شد.

خرید بسته ی ارزیابی تفصیلی (۱۰۰ هزار تومان)

 

۳) بسته ی ارزیابی حضوری

در این بسته، کارشناسان مدرسه اینفو به‌صورت حضوری و در قالب بسته ای ترکیبی شامل دو رویکرد معطوف به خروجی و معطوف به معماری مدرسه در ارتباط با مدیر و کادر مدرسه تا اولیا و دانش آموزان، مدرسه را ارزیابی کرده و نتیجه را به مدیر اطلاع خواهند داد.

برای طراحی مدل مفهومی مدرسه مطلوب دو نوع رویکرد کلی را می‌توان در نظر گرفت:

الف) رویکرد معطوف به خروجی مدرسه، و ب) رویکرد معطوف به معماری مدرسه

در رویکرد معطوف به خروجی مدرسه، تمرکز اصلی بر روی دانش‌آموز است و فرض بر این است که دانش‌آموز و تمام فعل و انفعلاتی که منجر به رسیدن به خروجی مطلوب در او می‌گردد، محور اصلی در طراحی سیستم ارزیابی است. در رویکرد دوم -که در مدل‌های ارزیابی موجود رویکرد شایع‌تری است- مدرسه به عنوان یک سیستم در نظر گرفته می‌شود که یک سری ورودی‌هایی دارد و باید در طی فرآیندهایی، به یک سری خروجی‌های از پیش‌تعیین‌شده برسد.

خرید بسته ی ارزیابی حضوری (تماس بگیرید)